Powered by HuraTips.Com

0

Your Cart is Empty

Garanti

Fluestanggaranti

Denne garantien er begrenset til den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres til fremtidige eiere. Hvis stangen i løpet av 3 år etter den opprinnelige kjøperen skulle gå i stykker eller svikte, uansett årsak, returnerer du bare stangen, fakturaen, salgskvitteringen eller kjøpsbeviset, og vi vil erstatte stangen eller den skadede/defekte delen ved retur.

Hvis feilen i løpet av de første 36 månedene fra kjøpsdatoen skyldes en produksjonsfeil eller materialfeil, vil vår vanlige produsentgaranti gjelde og stangen eller delen vil bli erstattet gratis, med det relevante håndterings-/portogebyr returnert . Gebyrer påløper dersom feilen skyldtes brukerfeil.

Skulle den aktuelle stangen utgå, vil den normalt bli erstattet med en ny modell opp til tilsvarende verdi, eller det er mulighet for å "bytte opp" til en stang av høyere verdi, ved å betale håndterings-/portoavgiften, pluss forskjell i verdi mellom de to modellene. Vær imidlertid oppmerksom på at når det gjelder utgåtte modeller, hvis de er kjøpt i et ryddesalg, er maksimalverdien som dekkes av denne garantien prisen som er betalt og ikke den opprinnelige veiledende prisen.